تبلیغات
" عرشیان " - هفت شوط طواف...

هفت شوط طواف...

«صفوان » در محضر امام صادق (علیه السلام )نشسته بود ، نا گهان مردی از اهل مکه وارد شد .گرفتاریی که برایش پیش آمده بود شزح داد ، معلوم شد که موضوع کرایه ای در کار است وکار به اشکال وبن بست کشیده است .
امام صادق (ع) به صفوان دستور داد : « فورا حرکت کن وبرادر ایمانی خودت را در کارش مددکن » .

صفوان حرکت کرد و رفت وپس از توفیق در اصلاح کار وحل اشکال ، مراجعت کرد . امام سوال کرد : چطور شد ؟»
- "خداوند اصلاح کرد."
- « بدان که همین کار به ظاهر کوچک که حاجتی از کسی بر آوردی و وقت کمی از تو گرفت ، از هفت شوط طواف دور کعبه محبوب تر وفاضل تر است » .
بعد امام صادق(ع) به گفته خود چنین ادامه داد :« مردی گرفتاری داشت و آمد حضور امام حسن (ع)وازآن حضرت استمداد کرد . امام حسن (ع)بلافاصله کفشها را پوشید وراه افتاد . در بین راه به حسین بن علی (ع)رسیدند در حالی که مشغول نماز بود .امام حسن (ع)به آن مرد گفت : تو چه طور از حسین (ع)غفلت کردی وپیش او نرفتی » گفت : « من اول خواستم پیش او بروم و از او در کارم کمک بخواهم ، ولی چون گفتند ایشان اعتکاف کردند ومعذورند ، خدمتشان نرفتم ».امام حسن (ع)فرمود : اما اگر توفیق برآوردن حاجت تو برایش دست داده بود ، از یک ماه اعتکاف  برایش بهتر بود ».

 

اصول کافی ج2، ص198

                          [ جمعه 20 اردیبهشت 1392 ] [ ساعت 21 و 51 دقیقه و 06 ثانیه ] [ رضا فرازی ]