تبلیغات
" عرشیان " - نسخه روح...

نسخه روح...دستور اخلاقی عارف وارسته ،آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی


"...اگر یک شب را در معصیت گذارنیده، یک شب هم در  عبادت  بگذراند

که تلافی  شود و هکذا اگر دو روز را به لهو لعب سر نموده ،دو روز صرف

کارهای نیک و خیرات نماید،و  از جمله گداختن گوشت های  حرام است

به رنج ومشقت عبادت ،مثلا هر گاه العیاذ بالله از خمر یا مال حرام بدنش

پرورش یافته ،باید آن گوشت های حرام را به وسیله بیداری شب در نماز 

ودعا وروزه روز آب کند تا طعمه جهنم نشود ..."


"کتاب سوخته ص،62"

                                                                                    


[ پنجشنبه 29 فروردین 1392 ] [ ساعت 17 و 06 دقیقه و 21 ثانیه ] [ رضا فرازی ]