تبلیغات
" عرشیان " - گنبد سبز...

گنبد سبز...


شفای استاندار مشهد به کرامت مرحوم ""حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی""

مرحوم آیت ا... حاج میرزا جواد آقای تهرانی فرمودند :

در زمان رضا خان ،استاندار مشهد دچار مرضی شد که پزشکان ایرانی و خارج کشور از علاج آن عاجز ماندند،

کسی به او پیشنهاد کرد،خوب است نزد...  ادامه>>>
"حاج شیخ حسنعلی اصفهانی "بروید،یا به طریقی با ایشان تماس بگیرید. او ابتدا نمی پذیرفت، ولی وقتی

دانست که چاره ای ندارد،با "حاج شیخ حسنعلی اصفهانی "تماس حاصل می کند و  بالاخره با دعای ایشان

شفا می یابد.

او برای جبران این لطف از "حاج شیخ حسنعلی "در خواست می کند که اگر حاجتی دارد بیان نماید.

حاج شیخ می فرماید :فقط گند سبز را که در مسیر خیابان افتاده خراب نکنید.

او دستور می دهد گنبد سبز را در میان میدان قرارداده  و آن را مرمت نمایند.


منبع: کتاب روزنه های از عالم غیب ص/268


 مشهد ،تابلو گنبد سبز


[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ ساعت 00 و 18 دقیقه و 56 ثانیه ] [ رضا فرازی ]