تبلیغات
" عرشیان " - کیمیای نظر...

کیمیای نظر...


 ما طلا نمی خواهیم!
 

شخصیت و کرامات آیت الله سید محمد حسن الهی طباطبایی (اخوی علامه طباطبایی)

آقای سید محمد صادق قاضی طباطبائی می گوید :

« آقای الهی زمانی که در قم بود به روضه ای که در منزل مرحوم میرزا تقی زرگری تشکیل می شد
می رفت. آنها بعد از روضه یک جلسه خصوصی داشتند. یک بار... ادامه>>> پس از اتمام روضه وقتی برای ایشان
در سینی مسی چای می آورند ایشان انگشت خود را بر لب می گذارد و بعد به سینی مسی می زند،
سینی تبدیل به طلا می شود. اما ایشان می گوید ما طلا را می خواهیم چه کنیم، دوباره انگشت بر لب 
می گذارد و به سینی می زند و سینی دوباره به حالت اولیه اش بر می گردد.»

 
سید محمد الهی می گوید :
« آقای الهی همه چیز را در مقابل رسیدن به خدا وسیله می دانست. اصلا در زندگی ایشان صحبت از 
کرامت نبود ، ایشان وجودشان کرامت بود، آقا معتقد بود تقرب پروردگار هر آن باید محاسبه شود و در
صورتی که واقع نشود آن لحظه خسارت است و باید از آن توبه کرد، اصولا آقای الهی کشف و کرامت
را مقام نمی دانست بلکه می گفت اینها لطفی است از جانب پروردگار و همیشه می فرمود ما طلبی و 
حقی از خدا نداریم. ما به وظیفه مان عمل می کنیم، خواجه هم خود رسم بنده پروری می داند.»


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ا
لهیه ص115
[ سه شنبه 29 اسفند 1391 ] [ ساعت 21 و 36 دقیقه و 39 ثانیه ] [ رضا فرازی ]