تبلیغات
" عرشیان " - استادی که بی سواد شد...

استادی که بی سواد شد...


نتیجه تکبر و عدم اتکال به خدا

شهید محراب حضرت آیت ا...دستغیب

می گویند:

"تقریبا چهل سال قبل ،در همین حجره های مسجد مشیر الملک شیرازی،که طلاب سکونت داشتند،

مدرسی زبر دست که عمدا نامش را نمی برم، درس قوانین و مطول می گفت،و مشهور  به حافظه و

معلومات بوده،شب خوابید ،صبح که بلند شد ،دید....ادامه>>>
حافظه اش را از دست داده ،حتی برای نماز صبح ،سوره حمد را نیز فراموش کرده است،هفتاد سال نماز 

خوانده،لکن اینک یادش نیست،قرآن را باز کرد ،دید نمی تواند بخواند ،خلاصه به طور کلی حافظه اش را از

دست داد به طوری الف رااز یا تشخیص نمی داد وبه همین حال بود تا مرد."                                                                                                                                                                                                                             
                                                              
                                                                                                                     " استعاذه "ص 240


[ چهارشنبه 23 اسفند 1391 ] [ ساعت 16 و 20 دقیقه و 17 ثانیه ] [ رضا فرازی ]