تبلیغات
" عرشیان " - نماز ریا...

نماز ریا...


عارف واصل کامل،میرزاجواد آقاملکی تبریزی
می نویسد:
"از یکی از عالمان بزرگ نقل شده است که:او سی سال در صف اول نماز جماعت  اقتدا می کرده،

پس از سی سال روزی...ادامه>>>


به عللی نتوانست خود را به صف اول برساند،از این رو ،در صف دوم ایستاد واز این که مردم او را در 

صف دوم دیدندگویادر خود خجالتی احساس کرد.ازاین جا متوجه شد که در این  مدت  طولانی  که در 

پیشاپیش مردم ودر ردیف اول نماز را اقامه می کرده ،از روی <ریا>بوده است و تمام آن سی سال 

نماز را قضا کرد"                                                                                                                                                                                                                             " المراقبات "ص141


[ سه شنبه 22 اسفند 1391 ] [ ساعت 23 و 52 دقیقه و 44 ثانیه ] [ رضا فرازی ]