تبلیغات
" عرشیان " - آدم شدن یا طلبه شدن...

آدم شدن یا طلبه شدن...

آیت الله مهدوی کنی :

پس از معمم شدن، برای سفارش لباس رفتیم سراغ مرحوم استاد شیخ رجبعلی خیاط و اولین لباس من را ایشان دوخت.

 ایشان به من گفت :  آقا می خواهی چه کاره بشوی؟

گفتم می خواهم طلبه شوم.

گفت می خواهی آدم بشوی یا طلبه؟...ادامه>>>


گفتم من آدم شدن را نمی فهمم یعنی چی؟ می خواهم طلبه شوم.

 گفت: اگر آدم بشوی بهتر است تا طلبه.آدم هم می تواند طلبه باشد و هم آدم.

گفتم چگونه می شود آدم شد؟

گفت: هر کاری که می کنی برای خدا بکن. اگر چلوکباب هم می خوری برای خداوند بخور.

گفتم چلوکباب را که نمی شود برای خدا خورد!

گفت: چرا می شود، اگر برای شکم بارگی غذا خوردی، این هوا هوس است اما اگر برای این هدف غذا بخوری که قدرتی بگیری تا خدمت و عبادت کنی، این می شود برای خدا.

به من گفت تا آخر عمرت یادت باشد که هر کاری می کنی برای خدا بکن.

شاید نفس آن مرد که خیاطی اهل دل بود و برخی از علما به ایشان ارادت داشتند، در دل ما اثر کرده باشد و برخی کارهای ما برای خدا باشد.
[ جمعه 11 اسفند 1391 ] [ ساعت 21 و 43 دقیقه و 29 ثانیه ] [ رضا فرازی ]