تبلیغات
" عرشیان " - مناجات ساجدین...

مناجات ساجدین...

مناجات جانسوز سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام(ع)...
شهادت بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان، بر همه جوانان جوینده راه سبز وصال تسلیت باد!


ازمناجات امام سجاد علیه السلام است که می فرماید:


بار الها:اگر در پیشگاه تو آن اندازه بگریم که صدایم قطع شود و آن قدر در مقابلت بپای ایستم تا اینکه از پای  در آیم

و آن قدر برایت رکوع نمایم که استخوان پشتم درآید و آن قدر برایت سجده کنم که چشمانم از حدقه درآید و  تمام 

عمرم را جز خاک چیزی نخورم و جز آب خاکستر چیزی نیاشامم و در طول این مدت آن قدر بیاد تو باشم و نام  تو را 

ببرم که زبانم از گفتن باز ایستد وبا همه اینها بخاطر حیاء و شرمساری از تو نگاه بطرف آسمان نکنم مستوجب محو

وبخشایش گناهی از گناهانم نمی شوم.


[ یکشنبه 6 اسفند 1391 ] [ ساعت 20 و 23 دقیقه و 10 ثانیه ] [ رضا فرازی ]