تبلیغات
" عرشیان " - پرواز به عالم قدس...

پرواز به عالم قدس...


آیت ا...سید احمد فهری در کتاب شریف لقا الله بیان میکند:

"شنیدم از زاهد عابد مرحوم حاج آقاحسین فاطمی قمی (قدس سره )که از دوستان مرحوم ملکی تبریزی بود

که فرمود از مسجد جمکران بازگشتم در منزل بمن گفتند که  آقای حاج  میرزا جواد ملکی تبریزی جویای حال تو

شده است ،فرمود:>>>ادامه
من با سابقه کسالتی که از ایشان داشتم با عجله به خدمتش رفتم (وبه گمانم عصر جمعه بود)دیدم  ایشان

استحمام کرده وخضاب بسته وپاک وپاکیزه در بستر بیماری افتاده وآماده ادای نماز ظهر وعصر است.در میان 

بستر شروع به گفتن اذان واقامه کرد ودعای تکبیرات افتتاحیه را خواند وهمین که به "تکبیره الاحرام " رسید

وگفت "الله اکبر"روح مقدسش از بدن اقدسش بعالم قدس پرواز کرد." [ جمعه 4 اسفند 1391 ] [ ساعت 22 و 52 دقیقه و 04 ثانیه ] [ رضا فرازی ]