تبلیغات
" عرشیان " - شیر صحرا...

شیر صحرا...

" شیر صحرا "

فرمانده ای که صدام شخصا برای سرش جایزه تعیین کرد.فارغ التحصیل اولین دوره رنجری درایران بود. دوره سخت چتربازی وتکاوری را در کشور اسکاتلند گذراند. دراسکاتلند در مسابقه نظامی بین تکاوران ارتشهای جهان اول شد وقدرت خود وایران رابه رخ کشورهای صاحب نام کشاند. وی اولین کسی بود که دردفاع مقدس نیروهای عراقی را به اسارت گرفت او طی نامه ای به صدام حسین او رابه نبرد در دشت عباس فراخواند صدام یک لشکر به فرماندهی ژنرال عبدالحمیدِ معروف، به دشت عباس فرستاد عبدالحمیدکسی بود که در اسکاتلند از این ایرانی شکست خورده و هفتم شده بود.پس ازنبردی نابرابر و طولانی عراقیها شکست خورده و او شخصا ژنرال عبدالحمید را به اسارت میگیرد.
بخاطر رشادتش درجنگ به او لقب "شیرصحرا " دادند.
وی در عملیات قادر درمنطقه سرسول براثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید . زمان شهادتش رادیو عراق باشادی مارش پیروزی پخش کرد.
اینهاگوشه کوچکی از رشادت بزرگ مردی بودکه اکثریت ایرانیان او را نمی شناسند. او                                                                    سرلشکر شهید

          حسن آبشناسان " بود فرمانده شجاع نیروهای ویژه ایران،روحت شاد ای شهید...!

                            شهید حاج حسن آبشناسان

عکس ‏‎Rozita Salehi‎‏


[ شنبه 28 آذر 1394 ] [ ساعت 12 و 19 دقیقه و 03 ثانیه ] [ رضا فرازی ]