تبلیغات
" عرشیان " - تشرف به حج...

تشرف به حج...

تصویر مرتبط برابرى زیارت قبرامام حسین (ع) با حج

عبدالله بن عبید انبارى گوید: به امام صادق (ع) عرضه داشتم : فدایت شوم ، همه ساله وسایل تشرف به حج برایم فراهم نمیشود. فرمود: «چون قصد حج نمودى و اسباب برایت فراهم نگشت ، به زیارت قبر حسین (ع) برو، كه یك حج برایت نوشته مى شود و چون قصد عمره نمودى و وسایل مهیا نشد ، عزم زیارت قبر حسین  (ع) نما، كه یك عمره برایت منظور مى شود»

 منتخب كامل الزیارات , ابن قولویه , ص 306

تصویر مرتبط


[ جمعه 23 مرداد 1394 ] [ ساعت 10 و 13 دقیقه و 09 ثانیه ] [ رضا فرازی ]