تبلیغات
" عرشیان " - حمزه عمو و برادر رسول الله ...

حمزه عمو و برادر رسول الله ...

تصویر مرتبط

جناب حمزه بن عبدالمطلب عموى پیامبر صلى الله علیه و آله  در 15 شوال سال سوم هجری قمری به شهادت رسید. 
آن حضرت برادر رضاعى پیامبر صلى الله علیه و آله بود چون هر دو بزرگوار از زنى به نام ثویبه شیر خورده بودند

آن حضرت مردى شجاع و با هیبت بود و در این جنگ به دست وحشى و به دستور هند همسر ابوسفیان كشته شد. هند به خاطر كشته شدن پدر و برادر و عمویش در جنگ بدر ابتدا قصد نبش قبر مادر پیامبر را داشت ولى كفار قریش از ترس نبش قبور امواتشان مانع شدند. این بود كه او وحشى را با وعده هایى به كشتن پیامبر صلى الله علیه و آله یا على مرتضى و یا حمزه علیهما السلام تحریك كرد. وحشى گفت از كشتن پیامبر صلى الله علیه و آله و پسر عمویش على علیه السلام عاجزم ولى براى كشتن حمزه كمین مى كنم. 
او در میدان جنگ با نیزه اى بر سینه و یا شكم مبارك آن حضرت زد و آن حضرت را شهید كرد وقتى خبر به هند دادند آن خبیث دستور داد سینه آن حضرت را بشكافد و جگر مبارك آن حضرت را بیرون آورد وقتى خواست به جگر حمزه دندان بزند دندانهاى نحسش كارگر نشد همچنین هند با خنجرى گوشها بینى و ... آن حضرت را جدا كرد و به گردن انداخت


تصویر مرتبط [ شنبه 10 مرداد 1394 ] [ ساعت 13 و 06 دقیقه و 53 ثانیه ] [ رضا فرازی ]