تبلیغات
" عرشیان " - ریخت و پاش معنوی...

ریخت و پاش معنوی...


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBdUi-pOhoaHGOkaM7brYPF5HXzRcR5ShqMUiwbKmezGZ-4cAU8Ad

ریخت و پاش معنوی کنید، با اخلاق و صفات خوب.

اگر کسی مشکلی دارد دست روی سرش بکشید.

مشکلش را برطرف کنید.

اگر ریخت و پاش کنید خدا زیاد می کند...

اخلاق خوب هم زیاد می شود.

سخاوت و رافت هم زیاد می شود.

هر چه داری ریزش کن. بعضی مثل پروانه،

 غم های دیگران را از بین می برند.

مرحوم دولابی[ چهارشنبه 24 تیر 1394 ] [ ساعت 18 و 41 دقیقه و 01 ثانیه ] [ رضا فرازی ]