تبلیغات
" عرشیان " - نیایش علی...

نیایش علی...


خدایا ...!
از من در گذر آنجه را از من داناتری و اگر بار دیگر به آن باز گردم تو نیز به یخشایش باز گرد.
خدایا...!
ببخشای آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ،ولی با قلب آن را ترک کردم.
خدایا...!
ببخشای نگاه های اشارت آمیز ،وسخنان بی فایده،و خواسته های بی مورد دل،و لغزش های زبان را...

                                                                                                                                                            نهج البلاغه خطبه 78


[ سه شنبه 9 تیر 1394 ] [ ساعت 23 و 49 دقیقه و 59 ثانیه ] [ رضا فرازی ]