تبلیغات
" عرشیان " - ابدی شو...

ابدی شو...

* ما از کتاب خدا چه می فهمیم؟

* ما کاری مهمتر از خودسازی نداریم 

* اعتبارات دنیا نوعاً وفا نمی کند و اگر هم وفا بکند تا دم قبر است و بعداز آن ماییم و ابد ما!

* ما ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم.

* ما سرانجام هر چه را در خارج می‌جستیم، در درون یافتیم:[ سه شنبه 19 اسفند 1393 ] [ ساعت 23 و 38 دقیقه و 56 ثانیه ] [ رضا فرازی ]