تبلیغات
" عرشیان " - محاسبه نفس...

محاسبه نفس...

گناهان یک روز یک شهید 16 ساله!!

دفترچه یادداشت یک شهید 16 ساله را که در جریان عملیات تفحص پیدا

می کنند، می بینند گناه روزانه خود را در دفترچه نوشته است!...ادامه ...
گناهان یک روز یک شهید 16 ساله!!

دفترچه یادداشت یک شهید 16 ساله را که در جریان عملیات تفحص پیدا

می کنند، می بینند گناه روزانه خود را در دفترچه نوشته است!

با هم گناهان یک روز او را مرور می کنیم:

1. سجده نماز ظهر طولانی نبود.

2. امروز خیلی خندیدم.

3. هنگام فوتبال، شوت خوبی زدم که خیلی از خودم خوشم آمد!

*****
گناهان یک روز ماکجا؟! گناه های شهدا کجا؟!

گرداننده نوشت: خب، بنده همین جا سرم رو پایین می اندازم و مکان رو به نشانه ی شرمساری ترک می کنم...

@[411420788913873:274:همیشه دوستت دارم ای شهید]

@[130624617124387:274:ریشوهای با ریشه][ جمعه 2 اسفند 1392 ] [ ساعت 08 و 18 دقیقه و 22 ثانیه ] [ رضا فرازی ]