تبلیغات
" عرشیان " - معین الضعفاء...

معین الضعفاء...

رمز حرکت ما نام مقدس امام رضا علیه السلام بود...
از صبح تا عصر جستجو کردیم هفت شهید پیدا شد... 
گفتیم حتما باید شهید دیگری پیدا شود ...
رمز حرکت امروز نام مقدس امام هشتم بوده.اما هرچه گشتیم شهید دیگری پیدا نشد ...
خسته بودیم ودلشکسته.لحظات غروب بود.گفتند:امام جماعت یکی از مساجد شیعیان عراق در نزدیکی مرز باشما کار دارد!به نقطه مرزی رفتیم...ا
ایشان پیکر شهیدی را پیدا کرده وبرای تحویل آورده بود...
لباس بسیجی برتن
شهید بود...
با آمدن او هشت
شهید روز توسل به امام هشتم کامل شد...
اما عجیب تر جمله ای بود که بر لباس
شهید نوشته بود..
همه با دیدن لباس او اشک می ریختند...
برپشت پیراهنش نوشته بود:
 ((‌یامعین الضعفاء ))


[ جمعه 13 دی 1392 ] [ ساعت 22 و 33 دقیقه و 44 ثانیه ] [ رضا فرازی ]