تبلیغات
" عرشیان " - اطاعت خدا...

اطاعت خدا...کار و تلاش در سیره امام باقر علیه السلام  

محمدبن مندكر می گوید :در هوای داغ در اطراف مدینه عبور می كردم ، ناگهان چشمم به امام باقرعلیه السلام افتاد، او مردی تنومند بود، دیدم با كمك دو نفر از غلامانش ، مشغول كشاورزی است ، با خود گفتم : اكنون در این هوای گرم ، بزرگی از بزرگان قریش برای بدست آوردن مال دنیا، این گونه زحمت می كشد، باید بروم او را نصیحت كنم ، نزد او رفتم ، و بر او سلام كردم او در حالی كه بر اثر كار، عرق می ریخت و نفس می كشید، جواب سلام مرا داد، به او گفتم : (خدا كارت را سامان بخشد آیا روا است كه بزرگی از بزرگان قریش ، در این هوای داغ ، برای بدست آوردن مال دنیا، بیرون آید و این گونه تلاش كند؟ اگر در این حال ، مرگ به تو برسد چه خواهی كرد؟)
آن حضرت روی پا ایستاد و به من رو كرد و فرمود:
(سوگند به خدا، اگر مرگ در این حال به من برسد در حالی رسیده كه در اطاعت خدا هستم و با كار و كوشش ، دیگر احتیاج به تو و سایر مردم پیدا نمی كنم ، من آن هنگام از مرگ می ترسم ، كه در حال گناه به سراغم آید).

وقتی كه من این پاسخ را از آن حضرت شنیدم گفتم : 


یرحكم الله اردت ان اعظك فوعظتنی : (خدا تو را رحمت كند، خواستم تو را نصیحت كنم ، تو مرا نصیحت كردی
 


 ( ارشاد شیخ مفید (ره ) ص 284 ) [ یکشنبه 21 مهر 1392 ] [ ساعت 22 و 20 دقیقه و 56 ثانیه ] [ رضا فرازی ]