تبلیغات
" عرشیان " - کریمه اهل بیت...

کریمه اهل بیت...

 آقا سید ابوالحسن علی رضوی کشمیری گفت : عمو زاده ام آیت الله سید عبدالکریم کشمیری فرمود :


 زمانی من یخچال نداشتم . به حرم مطهر حضرت معصومه رفتم و از آن حضرت یخچال خواستم . به منزل

 که برگشتم ، دیدم در درب منزل یک گاری ایستاده و یخچال آورده است .

 گفتم : ازکجا آورده ای ؟

 گفت : مأمور نیستم که بگویم.

 از ایشان پرسیدم : برای رفع تنگدستی ذکری به من بیاموز ! ایشان فرمود : روزی صد و ده بار بگو :

 « الّلهم اَغنِنی بِحَلالِک عَن حَرامِک و بِفَضلِکَ عَمَّن سِواکَ »

رورنه های از عالم غیب ،ص110[ جمعه 15 شهریور 1392 ] [ ساعت 21 و 55 دقیقه و 13 ثانیه ] [ رضا فرازی ]