تبلیغات
" عرشیان " - مقام از دیدگاه علی(ع)...

مقام از دیدگاه علی(ع)...

  

"قبل از  آغاز جنگ جمل عبدالله ابن عباس می گوید:

در محل ربذه ،به حضور "حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام "رسیدم ،

امام کفش خود را پینه می زد .

فرمود: این پای افزار چند می ارزد؟

گفتم :از یک درم کمتر.

گفت :به خدا سوگند،این دو لنگه کفش کهنه را از حکومت برشما بیشتر دوست دارم،

مگر بدین دلخوشم که حقی را بپا دارم و باطلی را نابود سازم...

آنگاه به سوی مردم ایستاد و فرمود:

خداوند پیامبر را در حالی فرستاد که هیچکس از عرب سوادی نداشت...

او مردم را به جایگاه بلند انسانی و رستگاری رسانید و خلق و خویشان را به صلاح در آورد ومن 

در آن روزگار پیرو او بودم ودر راه و ایده او کوشیدم و ترس و ناتوانی نداشتم .وبه خدا سوگند ،من 

با ایشان (قریش) نبرد کردم در حالی که کافر بودند و امروز نیز می جنگم در حالیکه فریب خورده اند.

روش من در امروز نیز به دستور پیامبر (ص)انجام می گیرد .به خدا سوگند ،پرده سیاه باطل را می درم 

تا آفتاب حق را آشکار سازم .

آنگاه به سربازانش فرمود : 

شما به جنگ نیاغازید.نخست با نرمی با آنها سخن گویید.چون به آسایشگاه آنان رسیدید پرده دری نکنید .

هیچ زنی را آزار مرسانید ،اگر چه به شما و بزرگانتان دشنام دهند ."  


حکومت نمونه امیر مؤمنان علی علیه السلام /ص9
                                                                                                                                                                                      


 

 


[ سه شنبه 8 مرداد 1392 ] [ ساعت 21 و 26 دقیقه و 18 ثانیه ] [ رضا فرازی ]