تبلیغات
" عرشیان " - درهای بهشت...

درهای بهشت...


... مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نكند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نكند.

                      

               ****************************************


از مهمترین روایاتى كه در این مورد "ماه رمضان"وارد شده روایات زیادى است كه درباره زنجیر شدن شیاطین متمرد، باز شدن درهاى بهشت ، گشودن درهاى رحمت ، بسته شدن درهاى آتش ، ایستادن خداوند در مقابل دشمنان جنّى و صداى منادى خدا از اول ماه تا    آخر آن  وارد  شده است ؛   چیزى كه مانند آن در هیچ ماهى نیامده است .  زیرا در مورد سایر ماه ها وارد شده كه فقط در ثلث آخر شب چنین منادیى ندا مى كند مگر در شب جمعه كه از اول شب تا صبح این منادى ندا مى كند و همینطور در ماه رجب ؛ ولى در ماه رمضان این ندا از ماه آخر آن   و تمام شبها و روزهایش ‍ وارد شده...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    المراقبات،
مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد ملكى تبریزى(ره)

[ پنجشنبه 27 تیر 1392 ] [ ساعت 22 و 56 دقیقه و 12 ثانیه ] [ رضا فرازی ]