تبلیغات
" عرشیان " - پیامبر مهربانی...

پیامبر مهربانی...

عكس"
"من برای نفرین نیامده ام"

"پیغمبر اسلام ،حضرت محمد (ص) در همه حال  مردم را  اندرز  می داد و از خداوند  برای  آنها 

طلب مغفرت و رحمت  می کرد  و هیچگاه به خدمتکار یا زنی  زبان  دشنام نمی گشود.  هنگامی

که در یکی از غزوات ،جمعی گرد پیامبر (ص)جمع شده و اصرار می کردندکه دشمنان  را نفرین

کند،لیکن حضرت محمد (ص)با خوشرویی پیشنهاد آنان را رد کرده، فرمود:

 " که او برای  دلجوییو آمرزش آمده است ،نه برای نفرین و لعن آنها. "         


کردار وگفتار محمد (ص)116

27رجب المرجب عید مبعث پیامبر ختمی مرتبت ورحمت حضرت محمد ابن عبدالله (صلی الله علیه) بر مسلمان جهان مبارک باد...!

[ پنجشنبه 16 خرداد 1392 ] [ ساعت 18 و 53 دقیقه و 33 ثانیه ] [ رضا فرازی ]