تبلیغات
" عرشیان " - آرزوی سقراط...

آرزوی سقراط..."پیش از اینکه سقراط را محاکمه نمایند از وی پرسیدند : بزرگترین آرزوی که در دل

 داری چیست ؟


 پاسخ داد : بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکان آتن صعود کنم وبا 

صدای بلند به مردم بگویم :‌


ای دوستان ،چرا با این حرص وولع بهترین وعزیزترین سالهای زندگی خود را با جمع 

ثروت وسیم وطلا می گذرانید ،


در حالی که آن گونه که باید وشاید در تعلیم وتربیت فرزندانتان که مجبور خواهید شد

 ثروت خویش را برای آنها باقیبگذارید ،همت نمی گمارید؟"درضرورت تعلیم وتربیت
[ جمعه 10 خرداد 1392 ] [ ساعت 21 و 24 دقیقه و 06 ثانیه ] [ رضا فرازی ]