تبلیغات
" عرشیان " - وسوسه والهام...

وسوسه والهام...


ابوسعید ابوالخیر

:.شیخ ابوسعید ابوالخیر :. با مریدی به راهی میرفت. زمستان  بود و شیخ  پابرهنه. 

مرید اراده کرد فوطه (لنگ) خود را دونیم کند و نیمی به شیخ بدهد. بعد پشیمان شد.

روزی از شیخ پرسید :فرق میان وسوسه و الهام چیست؟
 
شیخ گفت :الهام آن بود ،که نیمی از فوطه خود را به پای من بپیچی، وسوسه آن بود که بعد 

منصرف شدی."


هزار ویک حکایت تاریخی ص69


[ جمعه 10 خرداد 1392 ] [ ساعت 17 و 30 دقیقه و 33 ثانیه ] [ رضا فرازی ]